آگهی استخدام نیروی هوایی ارتش در بهمن 1390

آگهی استخدام نیروی هوایی ارتش در بهمن 1390

استخدام جدید در نیروی هوایی ارتش بهمن ماه 1390

استخدام در شهرداری ها 90

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تامین نیروی مورد نیاز خود استخدام می‌کند.


به گزارش‌خبرنگاربازارکار، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروهای مورد نیاز خود را ازمیان پزشکان متخصص، دامپزشک مرد به صورت پیمانی استخدام می‌کند.
داشتن مدرک تحصیلی از رشته های مورد نیاز با توجه به تخصص و مقطع تحصیلی در این فراخوان الزامی است.
حداکثر سن ۴۰ سال تمام می باشدکه علاقه مندان می توانند با به همراه داشتن مدارک خواسته شده از مورخه ۱۵ الی ۲۷ بهمن ماه  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۱ شماره ۶۶۹ نشریه بازارکار مورخ ۱۱ بهمن ماه مراجعه نمایند.

ارسال نظر