اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا

اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا

دیدار شما آرزوی ماست !

(روابط عمومی چشمان بی قرار ! )
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
زندگی مرا از سنگ ساخت
 
سنگی که میشود با آن ساختمان ساخت
 
ساختمانی که میشود از آن بالا
 
خودت را پرت کنی کف آسفالت خیابان
 
مردم از کنار جسدت رد شوند
 
و بگویند : چه ساختمان بلندی … !!
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
تو خالی از آهنگ
 
من خالی از شعر
 
خانه خالی از ساز
 
دیگر چه داریم برای
 
باهم بودن …!!
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
تو  کور بودی
 
و من کر و لال…
 
من برایت دست تکان دادم
 
و تو مرا صدا زدی …
 
برای همین بود
 
که ما
 
هرگز بهم نرسیدیم …!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  l
دستی که به من بپیوندد ، نیست
 
صبحی که به روی ظلمتم خندد ، نیست
 
زنجیر  فراوان … فراوان …اما
 
چیزی که مرا به زندگی بندد ، نیست …!!
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
تو مپندار كه از یاد تورا خواهم برد
من بدون تو به یك حرف زدن خواهم مرد
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
شنیدی میگن ” خیلی دور ، خیلی نزدیک ” ؟
اولی دستامونه ، دومی دلامونه . . .

ارسال نظر