اس ام اس های فلسفی و جملات بزرگان

اس ام اس های فلسفی و جملات بزرگان

اس ام اس های فلسفی و جملات بزرگان | javancamp.com

مردم به همان اندازه خوشبخت اند که خودشان تصمیم میگیرند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی به سراغ کسی میرود که فرصت اندیشیدن در مورد بدبختی را

نداشته باشد.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد سنگ

غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی!

 

از این که زندگیتان پایان می یابد نترسید

از آن بترسید

که زندگی را هیچگاه آغاز نکنید !!!!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدم به خدا خیانت کرد!!….خدا درد آفرید..غم آفرید..تنهایی آفرید..بغض آفرید..اما راضی نشد..کمی تامل کرد..آنگاه”عشق” آفرید!نفس راحتی کشید!انتقامش را گرفته بود از آدم!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوست تو کسی است که از همه چیزت باخبر است و با این حال دوستت می‌دارد.

البرت هابارد

* * * * * * * * * * *جملات قصار – اس ام اس فلسفی – سخنان عمیق و تاثیر گذار * * * * * * * * * * * *

برای موفقیت نمی‌توانم به شما دستور العمل بدهم اما اگر میخواهید، دستور العمل شکست این است: طوری رفتار کنید که همه از شما راضی باشند.

هربرت بایارد سوئوپ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک دم،فقط یک دم حس می کنی که در این دنیا تنهایی و برای همیشه تنها باقی خواهی ماند
والتر بنیامین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه‌ی بد

آلبرت شوایتزر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برهنه ، خیس و گرسنه متولد می شویم.

پس از آن اوضاع به مراتب بدتر می شود.

ضرب المثل چینی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک عدد سیگار خوب برای مرد همان قدر آرامش‌بخش است که یک فصل گریۀ درست و حسابی برای زن

ادوارد بولوِر لیتون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سید جمال الدین اسدآبادی :

ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقیده ، عقیده بدون فهم ممکن نیست .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کنفسیوس :

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود می جوید و فرومایه در دیگران جستجو می کند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اسکاروایلد :

خداوند وقتی می خواهد کسی را فاسد سازد او را به همه ی آرزوهایش می رساند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شکسپیر :

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کانت :

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مثل من رفتار کن .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نیچه :

آرزو کردن چقدر شعف انگیز است ، اما وقتی به آرزو رسیدیم شعف از درون ما رخت می بندد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سعدی :

خشم بی حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد .

* * * * * * * * * * *جملات قصار – اس ام اس فلسفی – سخنان عمیق و تاثیر گذار * * * * * * * * * * * *

ضرب المثل یونانی :

اگر پول در جیب نداری ، عسل در دهان داشته باش.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پوشکین :

واقعیتش این است که فریبی که ما را خرسند می کند،

بیش از صد حقیقت برایمان ارزش دارد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی شریعتی :

بمان تا کاری کنی …کاری نکن بمانی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تورو :
تا کنون رفیقی پیدا نکرده ام که به اندازه تنهایی قابل رفاقت باشد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی (ع) :
اگر هیچ گناهی نکنید ، من از گناه برتری می ترسم که آن خودبینی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حافظ :

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناهق کمال :
طالب لطف هیچ کس مباش که گوهر آزادی را به عوض خواهی داد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حجازی :
امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهند سوخت .

* * * * * * * * * * *جملات قصار – اس ام اس فلسفی – سخنان عمیق و تاثیر گذار * * * * * * * * * * * *

محتشم کاشانی :

کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی … شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حضرت عیسی

باید با صبروشکیبایی عیبهایی را که نمی توانیم نه در خود و نه در دیگران تغییر دهیم ، تحمل کنیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چرچیل :
از مخالفت نهراسید ، فقط بادبادکی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی (ع) :

پرهیز باد تو را از غضب که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل روسی
تاسف برای گذشته مثل این می ماند که انسان به دنبال باد بدود .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اپیکتتوس :

آنکس که مالک نفس خویش نیست ، آزاد نیست .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بالزاک :
استعداد بزرگ بدون اراده ی بزرگ وجود ندارد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مارسل آشار :
امید دارویی است که شفا نـمی دهد اما درد را قابل تحمل می کند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لارشفوکو :

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سقراط :
زیبایی ، ظلم کم دوامی است برای صاحبش ولی ثروتی است برای سایرین .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لردآویبوری :

چه سخت است زندگی هنگامیکه احساس کنیم در زیر آسمان کسی نیست که ما را دوست بدارد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل انگلیسی

انسان در این عالم چو شبح سرگردانی است که هنگام عبور از این راه حتی سایه ای از خود به یادگار نمی گذارد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شکسپیر :

یک زن چیزی جز شوهر نمی خواهد اما وقتی به او رسید همه چیز می خواهد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ضرب المثل آلمانی :
افتادن در گِل و لای ننگ نیست ، ننگ اینست که در همانجا بمانی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چارلی چاپلین :

همیشه آخرش خوب تموم میشه . اگه الآن خوب نیست ، یعنی هنوز آخرش نرسیده …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی (ع) :

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش .

گردآوری : جوان کمپ

ارسال نظر