بازداشت حسن اشجاری

بازداشت بازیکن سپاهان!

حسن اشجاری 4 سال پیش زمانی که در تیم ذوب آهن بازی میکرد، پس از بازی ذوب آهن و پگاه با یکی از ماموران یگان ویژه درگیر شده که نهایتا دست مامور یگان ویژه شکسته میشود و او بازداشت میشود، مسئولین باشگاه وساطت میکنند و اورا از بازداشت خارج میکنند، اما مامور یگان ویژه از حسن اشجاری شکایت کرده و این موضوع تا در بین دو نیمه بازی سپاهان با ملوان، ماموران نیروی انتظامی اورا بازداشت و به کلانتری منتقل کنند!

ارسال نظر