بازرگانان مصری و آزار و اذیت دختر ایرانی | جوان کمپ

بازرگانان مصری و آزار و اذیت دختر ایرانی

محیی الدین غندور، عضو هیات مصری که اخیرا به ایران سفر کرده، فاش کرد.

تابناک:تاجری به نام العقیلی از اعضای این هیات متهم شده که هنگام اقامت در هتلی در  تهران، به دنبال آزار و اذیت دختری ایرانی بوده است.

غندور در خلال دیدار هیئت مصری از ایران با کنسول مصر در تهران تماس گرفته و به اعلام کرده بود که عضو همراهش در این هیات که شامل شماری از شخصیتهای سیاسی و مطبوعاتی و شیوخ صوفیه و الازهر بودند، توسط ماموران ایرانی به اتهام تلاش برای آزار یک دختر بازداشت شده بود.
غندور از کنسول مصر خواست برای آزادی العقیلی مداخله کند و به وی یک فرصت ۴۸ ساعته برای ترک ایران قبل از رسمی شدن اتهام داده شده است.
گویا عقیلی به دنبال توافق با یک شرکت مسافرتی ایرانی برای تنظیم سفرهای سیاحتی شیعیان به مصر بوده است.

این سایت در پایان می افزاید: غندور قبل از بازگشت به مصر و بعد از همراهی با هیات مصری که به درخواست مجتبی امانی، رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره به ایران آمده بود، به لبنان رفته است.

هنوز هیچ منبع ایرانی در این باره اظهار نظر نکرده، اما این احتمال که این گونه اخبار ناشی از اختلافات و رقابتهای اعضای این هیات مصری باشد، بعید نیست.

ارسال نظر