بزرگترین آبشار جهان کدام است؟

بزرگترین آبشار جهان کدام است؟

آبشار آنجل بزرگترین آبشار جهان است و در جنگلهای دور افتاده ونزوئلا می باشد.
تقریباً ارتفاع آن ۲۲ برابر آبشار نیاگارا که ۳۲۱۲ فوت ارتفاع دارد می باشد.
چون این آبشار در جنگلهای انبوه قرار دارد تا دهه ۱۹۳۰ که ونزوئلا به جستجو با هواپیما نپرداخته بود ناشناخته باقی مانده بود.
نام این آبشار گرفته شده از نام جیمیز آنجل کاوشگر آمریکایی است که هواپیمای خود را نزدیک این آبشار بعد از شناسایی فرود آورد.

ارسال نظر