بیماری نادر با نام Sirenomelia ، و یا “سندرم پری دریایی”

بیماری نادر با نام Sirenomelia ، و یا “سندرم پری دریایی”

مشرق نیوز: یک دختر پرویی ، که با یک بیماری نادر با نام Sirenomelia ، و یا “سندرم پری دریایی” متولد شده بود، درمان شد.

این یک بیماری مادرزادی است و از هر ۷۰هزار نوزادی که در خانواده های فقیر پرو بدنیا می آیند یک نوزاد به آن مبتلا است.

بیماری نادر با نام Sirenomelia ، و یا “سندرم پری دریایی” | p30.baranpatogh.comبیماری نادر با نام Sirenomelia ، و یا “سندرم پری دریایی” | p30.baranpatogh.com

بیماری نادر با نام Sirenomelia ، و یا “سندرم پری دریایی” | p30.baranpatogh.com

ارسال نظر