حرف دل | جوان کمپ

حرف دل

خاطره ي تو کوچه ي احساس مرا پُر مي کند

و زمان زمزمه ي قلب توست براي من .

کاش پنجره ات را رو به خيالم باز مي کردي

تا من در نگاهت پرواز کنم.


به شکرانه ي عشقت ، قدم توي دلت مي زارم،

بلکه قلب ِ بي پناهم کمي آروم بگيره…!

مهم نيست فردا چي ميشه مهم اينه که امروز دوستت دارم

مهم نيست فردا کجايي مهم اينه که هر جا باشي دوستت دارم

مهم نيست تا ابد با هم باشيم مهم اينه که تا ابد دوستت دارم

مهم نيست قسمت چيه مهم اينه که قسمت شد دوستت داشته باشم

اگه يه روز بهت گفتند 1000 نفر دوستت داره،بدون اوليش منم.

اگه يه روز بهت گفتند 100 نفر دوستت داره،بدون اوليش منم.

اگه يه روز بهت گفتند 10 نفر دوستت داره،بدون اوليش منم.

اگه يه روز بهت گفتند 1 نفر دوستت داره،بدون اون يه نفر منم.

اگه يه روز بهت گفتند کسي دوستت نداره،بدون من مردم!!!

خاطرم نيست تو از باراني يا از نسيم
هر چه هستي
گذرا نيست هوايـــــــــــت،
بوِِِِِِِِِِِِِِيِِِِِـــــــــــــــت…
فقط آهسته بگو
با دلم مي ماني…

ارسال نظر