حضور افراد زیر ۱۸ سال در مساجد مختلف تاجیکستان ممنوع شد

حضور افراد زیر ۱۸ سال در مساجد مختلف تاجیکستان ممنوع شد

حضور افراد زیر ۱۸ سال در مساجد مختلف تاجیکستان ممنوع شد | javancamp.com

تصویب این طرح ، آزادی های مذهبی و دینی را در جامعه محدود می کند.

واحد مرکزی خبر:نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان با تصویب لایحه ای ، حضور افراد زیر ۱۸ سال در مساجد و عضویت آنان را در گروههای مذهبی ممنوع کردند.

۳۷ نماینده مجلس ملی تاجیکستان در جلسه امروز بدون بحث و با اکثریت قاطع آرا این لایحه را تصویب کردند.نمایندگان پارلمان تاجیکستان نیز ماه گذشته با ۶۱ رای موافق و دو رای مخالف این لایحه را تصویب کرده بودند.

این لایحه پس از امضای امام علی رحمان لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن درهای مساجد تاجیکستان به روی افراد زیر ۱۸ سال بسته خواهد ماند.

کارشناسان و اندیشمندان تاجیک تهیه و تصویب چنین قانونی را مخالف رسوم و سنن ملی و مذهبی می دانند و معتقدند: تصویب این طرح ، آزادی های مذهبی و دینی را در جامعه محدود می کند.

برخی سازمان های بین المللی و احزاب سیاسی نیز تصویب این قانون را مغایر با معیارهای بین المللی ، قانون اساسی و ارزشهای دینی دانستند.

ارسال نظر