دارایی حضرت علی (ع)هنگام ازدواج و مهریه حضرت فاطمه (س)چقدر بود؟

دارایی حضرت علی (ع)هنگام ازدواج و مهریه حضرت فاطمه (س)چقدر بود؟

اول ذی الحجه سالروز پیوند حضرت امیر (ع) و خانوم فاطمه زهرا (س) مبارک.حضرت محمد (ص) به امام علی (ع)فرمود: برای عروسی چه داری!یا پس اندازی کرده ای؟حضرت علی(ع)فرمود:پدر و مادرم به قربانت ! شما که از وضع من آگاهید تمام ثروت من از دنیا یک شمشیر،یک زره و یک شتر است.

زره لباسی بود که با حلقه های فولادی به هم می بافتند و درجنگ ها برای جلوگیری از ضربات شمشیر و تیر و نیزه ی دشمن به تن می کردند تهیه چنین لباسی در آن زمان بسیار مشکل بود و بهای آن نسبتا گران بود این شمشیروشترو زره را حضرت علی(ع) درجنگ بدر بدست آورد.

پیامبر فرمود: شمشیر و شتر را نگه دار زیرا برای کار و جهاد به آن ها احتیاج داری می توانی زره را بفروشی و ما به همان پول زره قناعت می کنیم.آنگاه پیامبر فرمود: یا علی می خواهی تو را بشارت دهم.امام علی(ع) فرمود : ای رسول شما همیشه دارای گفتار وکردار خوشی بودید.

وپیامبر فرمود: ای علی تو را بشارت می دهم که خداوند عزوجل تو و فاطمه را در آسمان قبل از ازدواج شما بر روی زمین به عقد همسری درآورده. مهریه حضرت فاطمه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ درهم بوده است.

امام صادق(ع)فرمودند:خداوند یک چهارم دنیا را مهر فاطمه(ع)قرار داده است. بهشت و جهنم را نیز مهریه ی او قرار داده است، دشمنانش را در جهنم و دوستانش را در بهشت وارد می کند. فاطمه (ع)،«صدیقه کبری» است که در شناختن او همه ی جهانیان در حیرت هستند.»

فاطمه س در هنگام عقد به پدر می گویند: پدر جان همه دختر ها مهریه خود را درهم و دینار قرار می دهند، پس چه فرقی بین من با آنهاست، من هم می خواهم مهریه ی خود را شفاعت از گنه کاران امت شما قرار دهم. این درخواست مورد قبول خدای سبحان واقع شد و جبرئیل فرود آمد و ورقه ای ازحریر آورد که در این مهریه در آن نوشته شده بود. چون هنگام مرگش فرا رسید وصیت کرد آن ورقه رادر کفنش روی سینه اش بگذارند و فرمود در هنگامه ی حشر این ورقه را به دست گیرم و از گنه کاران امت پدرم شفاعت کنم.

ارسال نظر