درازترین ماکارونی دست ساز جهان – ترین های گینس

درازترین ماکارونی دست ساز جهان – ترین های گینس

هزاران نفر از شرکت کنندگان چینی با سرپرستی آشپز سو در یک میدان از شهرستان ( Weishan county ) با ساخت یک ماکارونی به درازای ۱۷۰۴ متر در ۲۵ دقیقه توانستند رکورد درازترین ماکارونی دست ساز جهان را از آن خود کنند.

درازترین ماکارونی دست ساز جهان

برای ساخت درازترین ماکارونی جهان از ۲۵ کیلوگرم آرد و ۲٫۵ کیلوگرم روغن استفاده شد.

ارسال نظر