دیدار دیدنی دختر ۲ ساله با ببر طلایی بنگال / عکس

دیدار دیدنی دختر ۲ ساله با ببر طلایی بنگال / عکس

دیلی میل : این عکس نفس گیر لحظه ی فوق العاده ای را نشان می دهد که یک ببر سرش را خم کرده و پنجه هایش را روی دستان یک دختر کوچک گذاشته است.

دیدار شگفت انگیز دختر ۲ ساله با ببر طلایی بنگال / عکس | p30.baranpatogh.com
عکاس آن «دریک دانیلز» از ببر بنگال طلایی ۱۶۸ کیلویی که از کودکی خوشش آمده و روبروی او به دیوار شیشه ای تکیه کرده، عکس انداخته است.
وقتی این ببر که اسمش را «تاج» گذاشته اند سرش را به سمت کودک خم کرده آقای دانیلز دوربینش را آماده کرده و منتظر بوده که ببر رو به شیشه خرناس بکشد.

دیدار شگفت انگیز دختر ۲ ساله با ببر طلایی بنگال / عکس | p30.baranpatogh.com

این ببر به جای نعره کشیدن به سمت کودک به آرامی پنجه اش را مقابل دست دختربچه گذاشته است.

اما در نهایت تعجب، ببر سرش را در آغوش گرفته و پنجه اش را مقابل دست کوچک گذاشته پس از آن صورتش را درست مقابل صورت کودک به شیشه چسبانده است.

دیدار شگفت انگیز دختر ۲ ساله با ببر طلایی بنگال / عکس | p30.baranpatogh.com

دریک دانیلز که پدر دو فرزند است، آنها را به باغ وحش کاگار مانتین ایسیکواک واشنگتن برده است تا از ببرهای بنگال عکس بگیرد.

ارسال نظر