دیدنی‌ها: خرس‌های قطبی

دیدنی‌ها: خرس‌های قطبی

polar bear (31)

جوان کمپ: در بخش دیدنی‌های امروز، سری زده‌ایم به بزرگترین گوشتخوار جهان، خرس قطبی. لطفاً در ادامه مطلب همراه ما باشید…

در بخش دیدنی‌های امروز، سری زده‌ایم به بزرگترین گوشتخوار جهان، خرس قطبی.

polar bear (40) polar bear (41) polar bear (42) polar bear (43) polar bear (44) polar bear (1) polar bear (39) polar bear (38) polar bear (37) polar bear (36) polar bear (35) polar bear (34) polar bear (28) polar bear (29) polar bear (30) polar bear (31) polar bear (32) polar bear (33) polar bear (27) polar bear (26) polar bear (25) polar bear (24) polar bear (23) polar bear (22) polar bear (16) polar bear (17) polar bear (18) polar bear (19) polar bear (20) polar bear (21) polar bear (15) polar bear (14) polar bear (12) polar bear (13) polar bear (11) polar bear (10) polar bear (4) polar bear (5) polar bear (6) polar bear (7) polar bear (8) polar bear (9) polar bear (2) polar bear (3)

ارسال نظر