سوال هوش جالب و سخت تیر 90

سوال هوش جالب و سخت تیر 90

سوال هوش جالب و سخت تیر 90 | javancamp.com

سعی کنید با استفاده از تنها چهار خط مستقیم، همه نقطه ها را به هم وصل کنید. خطوط می توانند همدیگر را قطع کنند ولی شما نمی توانید مداد خود را از روی کاغذ بردارید و روی خطها دوبار بکشید.

سوال هوش جالب و جدید تیرماه ۹۰

ارسال نظر