عکسی زیبا از زیباترین دختر تاریخ جهان

عکسی زیبا از زیباترین دختر تاریخ جهان

عکسی زیبا از زیباترین دختر تاریخ جهان | javancamp.com

عکسی زیبا از زیباترین دختر تاریخ جهان

بالاخره  پس از سالها انتخاب از میان همه دختران دنیا و از میان همه کشورها ، کیشمارا با اصلیتی هندی و بزرگ شده از کشور کانادا به عنوان بهترین و زیباترین دختر در تاریخ انتخاب شد.

ارسال نظر