لحظه ای جالب در پلنگ صورتی در مورد ایران

لحظه ای جالب در پلنگ صورتی در مورد ایران

این تصویر مربوط به کارتون پلنگ صورتی در حدود ۳۹ سال پیش است. وقتی که پلنگ صورتی چمدونشو میبنده که بره سفر توریستی ، چهار کشور رو انتخاب میکنه که یکی از کشورها ایرانه!!

ارسال نظر