دروغ سیزده و اینترنت ملی

پایان داستان اینترنت ملی، دروغ سیزده!

چندی پیش خبری در تمامی رسانه ها مورد بحث قرار گرفت در مورد اینترنت ملی و جایگزینی آن به جای اینترنت جهانی، این خبر تا حدی رسمی شد که حتی از قول وزیر ارتباطات این خبر مطرح شده است. حال آنکه این خبر تنها دروغ سیزده یک سایت خبری بوده ، ولی خبرگزاری های دیگر آن را حتی چند روز پس از تکذیبیه منتشر کردند.
متن این خبر در مرداد ماه سال 1385 در خبر گزاری فارس آمده و یک خبرگزاری همان خبر با عنوان دروغ سیزده منتشر کرده و این جنجال خبری به پا شد!

ارسال نظر