پلیس امنیت اخلاقی از حجاب افراد فیلم برداری میکند

پلیس امنیت اخلاقی از حجاب افراد فیلم برداری میکند

بدحجابی

جوان کمپ: سرهنگ زاهدیان در مورد وضعیت حجاب در جامعه گفت پلیس امنیت اخلاقی از وضعیت حجاب فیلم می گیرد تا آن را بررسی کند. و طی 5 سال گذشته، وضع حجاب تغییر خاصی نکرده…

سرهنگ زاهدیان در مورد وضعیت حجاب در جامعه گفت پلیس امنیت اخلاقی از وضعیت حجاب فیلم می گیرد تا آن را بررسی کند. و طی 5 سال گذشته، وضع حجاب تغییر خاصی نکرده.

سرهنگ مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی اظهار داشت که مصادیق بدحجابی نسبت به سالهای گذشته هیچ تغییری نکرده و پلیس تعیین کننده این مصادیق نیست. ما فقط قانون را اجرا می‌کنیم و مصادیق را کمیته ویژه‌ای که با حضور دستگاهها در وزارت کشور تشکیل شده تعیین می‌کند.


به گفته رئیس پلیس امنیت اخلاقی، پلیس هر ماه از وضعیت حجاب افراد در سطح کلانشهرها فیلم می‌گیرد تا وضعیت حجاب و تغییرات آن را رصد کند. در پنج سال اخیر وضعیت حجاب تغییری نکرده و تنها بنا به شرایط فصل رنگ لباس و مدل آن دچار تغییر شده است. البته مصادیق بدحجابی با برگزاری کلاسهای آموزشی به ماموران آموزش داده شده و آنها با این مصادیق برخورد می‌کنند.


رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی اجازه ندارند کارمندانشان را مجبور به استفاده از لباسهای نامناسب کنند، افزود: پلیس امنیت اخلاقی در صورت شکایت یا ارائه گزارش در مورد مجبور کردن افراد به استفاده از لباس نامناسب یا آرایش غیرمتعارف پلیس وارد موضوع شده و با مسئولان این شرکتها برخورد می‌کند.

ارسال نظر