کشف نگاره شیطان روی مجسمه گچی جیوتو

کشف نگاره شیطان روی مجسمه گچی جیوتو

رویترز : مسئولین کلیسا در روز یکشنبه اظهار داشتند، باستان شناسان تصویر محو شده یک شیطان را در مشهورترین نگاره گچی ساخته شده توسط جیوتو در باسیلیکا واقع در خیابان فرانسیس منطقه Assisi یافتند.
این نگاره گچی تصویر بیستم از منظره چرخه زندگی و مرگ خیابان فرانسیس است که در قرن سیزدهم توسط جیوتو به تصویر کشیده شد. نقش شیطان بصورت محو روی ابرهای به تصویر کشیده شده در بالای نگاره کشف شده است.
این کشف توسط کارشناس تاریخ هنری ایتالیا چیارا فروگون صورت گرفت. نقش شیطان در نگاره شرح واقعه مرگ خیابان فرانسیس، به شکل یک نیمرخ صورت با بینی کج و لبخند موذیانه و شاخ تیره محو شده در میان ابرها قابل رویت بود.

A detail of a fresco by Giotto is seen in the Basilica of St Francis in Assisi

این اثر از صحن باسیلیکا به سختی قابل رویت است اما با عکسبرداری کلوز آپ بطور واضح نمایان خواهد شد.
سرجیو فوستی، رئیس بخش مرمت و بازسازی باسیلیکا گفت: جیوتو احتمالاً هرگز نمی خواسته که نگاره این شیطان بخش اصلی فرسکو باشد و ممکن است برای جلب توجه نقش آنرا در میان ابرها کشیده است.
فوستی روی سایت رسمی خود اظهار داشت: شاید این استاد بطرز ماهرانه ای و از روی غرض ورزی شخصی، پورتره کسی را که می شناخته بصورت شیطان در این نگاره مجسم ساخته است.
آثار هنری باسیلیکا واقع در یک صومعه در منطقه ای که خیابان فرانسیس مدفون شده، پس از زمین لرزه شدید سال ۱۹۹۷ به شدت تخریب شدند و برای آخرین مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند.

ارسال نظر