اگه بیمارید حتما ازدواج کنید! | جوان کمپ

اگه بیمارید حتما ازدواج کنید!

جوان کمپ

ازدواج و زندگی مشترک تاثیر مثبتی بر شرایط روانی و روحی افراد دارد.
اما تاثیر این مسئله روی درمان سرطان امری است که محققین به تازگی آن را کشف کرده اند. تحقیقات درکالج پن استیت و دانشگاه بریگهام یانگ آمریکا نشان می دهد متاهلین 14 درصد بیش از مجردها شانس درمان سرطان و فرار از مرگ را دارند. این میزان برای زن و شوهر به یک اندازه است و این عده میتوانند امیدوارباشند در مراحل اولیه سرطان سریعتر درمان شوند.
هنوز دلیل اصلی این موضوع برای محققین مشخص نشده اما به نظر می رسد حضور شریک زندگی در کنار بیمار در مراحل درمان از نظر روحی می تواند به پیشبرد درمان کمک کند. سون ویلسون یکی از اساتید دانشگاه بریگهام یانگ می گوید:«کنترل بیماری پس از کشف کلید ماجراست و بدون آن نمی توان به زنده ماندن بیمار امیدوار بود.
اگر همسر د رکنار بیمار باشد مشکلات روحی او کمتر شده و درمان سریعتر خواهد بود» در این تحقیقات همچنین مشخص شد افرادی که از نظر بدنی سالم تر هستند عموما تمایل بیشتری به ازدواج دارند و در مقابل ناتوانی های فیزیکی میل به زندگی مشترک را در افراد کاهش می دهد.

ارسال نظر