خطرناکترین محل جهان برای زنان ! | جوان کمپ

خطرناکترین محل جهان برای زنان !

بی بی سی نوشت: «کارشناسان مسایل جنسیتی در یک نظرخواهی از کشور افغانستان به عنوان “خطرناکترین محل جهان برای زن بودن” نام برده اند.»

این سایت افزود: «این تحقیقات توسط بنیاد رویترز – تامسون انجام شده و نتیجه گرفته است که خشونت با زنان، کمبود امکانات بهداشتی و فقر در افغانستان دست به دست هم داده تا بدترین شرایط را برای زنان در این کشور ایجاد کند.»

به گزارش جام؛ شایان ذکر است که این موسسه آمریکایی در حالی این آمار را اعلام می کند که عامل اصلی کمبود امکانات بهداشتی و زندگی برای زنان اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی است.

ارسال نظر